Photobucket

Portland, Maine, UNITED STATES
Wedding Day.  Kennebunk, Maine.  8/30/2014. 

Wedding Day.  Kennebunk, Maine.  8/30/2014. 


Imp Face.  Pinkham Notch, New Hampshire.  8/12/2014.

Imp Face.  Pinkham Notch, New Hampshire.  8/12/2014.

White Mountains, New Hampshire.  8/12/2014.

White Mountains, New Hampshire.  8/12/2014.

Imp Face.  Pinkham Notch, New Hampshire.  8/12/2014.

Imp Face.  Pinkham Notch, New Hampshire.  8/12/2014.

Backyard Summer Pools.  8/9/2014.  Saco, Maine.

Backyard Summer Pools.  8/9/2014.  Saco, Maine.


Mt. Carrigain.  White Mountains, New Hampshire.  8/6/2014.

Mt. Carrigain.  White Mountains, New Hampshire.  8/6/2014.

Mt. Carrigain.  White Mountains, New Hampshire.  8/6/2014.

Mt. Carrigain.  White Mountains, New Hampshire.  8/6/2014.

Mt. Washington.  White Mountains, New Hampshire.  7/29/2014.

Mt. Washington.  White Mountains, New Hampshire.  7/29/2014.

Mt. Washington.  White Mountains, New Hampshire.  7/29/2014.

Mt. Washington.  White Mountains, New Hampshire.  7/29/2014.

Wolfe’s Neck.  Summer 2014.

Wolfe’s Neck.  Summer 2014.

Zealand Mountain.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Zealand Mountain.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Lunch time!

Zealand Cliff.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Lunch time!

Zealand Cliff.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Zealand Falls.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Zealand Falls.  White Mountains, New Hampshire.  7/22/2014.

Wolfe’s Neck, Maine.  August 2014.

Wolfe’s Neck, Maine.  August 2014.

Kate.  Clinton, Maine.  7/18/2014.

Kate.  Clinton, Maine.  7/18/2014.